ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ประกาศโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ เรื่อง การเลื่อนการประกาศผลการพิจารณาทุน IRN ในชั้นต้น จากวันที่ 31 ม.ค. เป็นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

The International Research Network (IRN)

The International Research Network (IRN) has been initiated based on the successful achievements of the Royal Golden Jubilee Ph.D. Program in continuing research collaborations among Thai and oversea scientists. Launched in 2013, the IRN facilitates a coordinated approach among scientists and international development agencies, to share the knowledge and identify opportunities for collaborations. Each TRF-IRN is composed of a group of Thai researchers working in collaboration with a group of oversea researchers on a targeted research program. Each network will be awarded with 4-6 Ph.D. fellowships, 2-4 post-doctoral fellowships and research grants for a period of 3 years in each phase.

_______________________
ประกาศรับสมัครทุน

Nov 4, 2016 -- ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560


More...

_______________________
Download

Nov 4, 2016 -- รายชื่อฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับMore...


_______________________
ประกาศผลการคัดเลือก

Aug 16, 2016 -- ประกาศผลการคัดเลือกทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559


More...

© Copyright 2009 Thailand Research Fund

The Internationnal Research Network Program (IRN)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2278-8200